Poniżej znajduje się lista kodów błędów, jakie możesz napotkać w grze oraz ich wyjaśnienie.

Obserwuj